• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 2917/TB-NHKL ngày 18/10/2022

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BG820524, số vào sổ cấp GCN CH00069, do UBND huyện Đức Hòa cấp ngày 20/01/2012 với các đặc điểm cụ thể: Thửa đất số 1332, tờ bản đồ số 11, diện tích 210m2, mục đích sử dụng: đất ở tại nông thôn; tọa lạc tại ấp 4, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Tài sản gắn liền với đất (chưa được công nhận quyền sở hữu): theo hiện trạng thực tế gồm 01 căn nhà cấp 4 – 1 trệt, diện tích ước tính 95m2; kết cấu tường gạch, nền gạch, mái tôn và 01 căn nhà cấp 4 – 1 trệt, diện tích ước tính 28m2; kết cấu tường gạch, nền gạch, mái tôn.

Chi tiết Thông báo số 2917/TB-NHKL ngày 18/10/2022: tại đây.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank