• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 2914/TB-NHKL ngày 18/10/2022

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CG022498, số vào sổ cấp GCN CS05701, do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 05/01/2017 với các đặc điểm cụ thể: Thửa đất số 3808pcl, tờ bản đồ số 03, diện tích 255m2, mục đích sử dụng: đất ở tại nông thôn, tọa lạc tại ấp Bà Thoại, xã Tân Lân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Tài sản gắn liền với đất (chưa được công nhận quyền sở hữu): theo hiện trạng thực tế gồm nhà 1 trệt, diện tích ước tính 120m2; kết cấu tường gạch, nền gạch, mái tôn.
Chi tiết Thông báo số 2914/TB-NHKL ngày 18/10/2022: tại đây.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank