• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 2912/TB-NHKL ngày 18/10/2022

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CM 444166, số vào sổ cấp GCN CS08381 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 26/01/2018 với các đặc điểm cụ thể: Thửa đất số 1765, tờ bản đồ số 8, diện tích 149 m2, mục đích sử dụng: đất ở tại nông thôn; tọa lạc tại ấp Bình Tiền 1, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Tài sản gắn liền với đất (chưa được công nhận quyền sở hữu): theo hiện trạng thực tế gồm nhà cấp 4 – 1 trệt, diện tích ước tính 60m2; kết cấu tường gạch, nền gạch, mái tôn.
Chi tiết Thông báo số 2912/TB-NHKL ngày 18/10/2022: tại đây.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank