• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 2910/TB-NHKL ngày 18/10/2022

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CP243265, số vào sổ cấp GCN CS08359 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 09/10/2018 với các đặc điểm cụ thể: Thửa đất số 27, tờ bản đồ số 08, diện tích 443,5m2, mục đích sử dụng: đất ở tại nông thôn; tọa lạc tại ấp Tân Hoà, xã Đức Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.

Chi tiết Thông báo số 2910/TB-NHKL ngày 18/10/2022: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank