• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 2893/TB-NHKL ngày 24/08/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

- Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số E 0490289, vào sổ cấp giấy CNQSD đất số 06119 QSDĐ, do UBND huyện Giá Rai (Nay là thị xã Giá Rai) cấp ngày 17/10/1995, thửa đất số 0278; 0279; 0284; Tờ bản đồ số 12; Diện tích 12.820m2; Mục đích sử dụng: Đất ở, đất vườn, đất trồng lúa; tọa lạc tại Khóm 13, phường Láng Tròn, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.

- Tài sản gắn liền với đất:

+ Nhà cấp 04 trên thửa 0278: Vách tường xây tô, cột bê tông cốt thép, đòn tay gỗ, mái lợp típ lô, tường xây 2m5, trên đóng tol kẽm. Nhà sau nền tráng xi măng, vách tole kẽm, đòn tay gỗ, mái lợp típ lô;

+ Nhà ở nhờ của ông La Văn Hận, nền xi măng, vách xây lên 1m đóng tol kẽm, mái trước tol kẽm đòn tay sắt, mái sau típ lô xi măng.

+ Chuồng heo: Ngoài trời 02 ngăn không có mái che, 03 ngăn có mái che, được lợp bằng típ lô, cột bê tông.

+ Cây trồng: Cau kiểng 38 cây, xoài 05 cây, mãng cầu 02 cây, dừa 11 cây, mai lớn 02 bụi và 13 bụi đang ương dưỡng, me 01 cây, cây xanh 01 cây, chuối 8 bụi (lớn, nhỏ).

- Hiện trạng thửa 0278 theo ông La Văn Quốc trình bày đã có một phần sang lấp để trồng lúa.

- Hiện trạng thửa 0279, 0284 đang canh tác lúa.

- Phía trước tài sản giáp lộ bê tông liên ấp, phía sau giáp đất nông nghiệp hộ dân khác, bên phải giấp đất người khác, cuối đất thửa 0284 có 01 phần mộ gia đình (Ngân hàng không địng giá, phát mãi, người trúng đấu giá tự liên hệ chính quyền địa phương để trừ phần diện tích này khi thự chiện thủ tục sang tên, chuyển nhượng), bên trái giáp đất hộ dân khác và có 01 ao cá gia đình.

Chi tiết Thông báo số 2893/TB-NHKL ngày 24/08/2023: tại đây.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank