• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 2890/TB-NHKL ngày 15/10/2022

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

- Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BV 406402, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH 00446 do UBND thị xã Vĩnh Châu cấp ngày 23/01/2015; thửa đất số 811; tờ bản đồ số 08; diện tích 710,2m2; hình thức sử dụng: riêng: 710,2m2, chung: không; mục đích sử dụng đất: Đất trồng cây lâu năm; thời hạn sử dụng đất: Đến ngày 15/10/2043; nguồn gốc sử dụng đất: nhận tặng cho đất được công nhận như giao đất không thu tiền sử dụng đất, tọa lạc ấp Ca Lạc, xã Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

- Tài sản gắn liền với đất: Loại tài sản: nhà ở cấp 4; diện tích: 156,52m2; tọa lạc: ấp Ca Lạc, xã Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng (Chưa đăng ký sở hữu).

Chi tiết Thông báo số 2890/TB-NHKL ngày 15/10/2022: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank