• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 2817/TB-NHKL ngày 17/08/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số DB877811, số vào sổ cấp GCN: CS07769 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 04/5/2021 với các đặc điểm cụ thể: thửa đất số 1658, Tờ bản đồ số 13; diện tích 112 m2; mục đích sử dụng đất: đất ở tại nông thôn, thời hạn sử dụng đất lâu dài; tọa lạc: Xã Bình Thạnh, TP.Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Chi tiết Thông báo số 2817/TB-NHKL ngày 17/08/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank