• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 2806/TB-NHKL ngày 17/08/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số X345091, số vào sổ cấp GCN: …QSDĐ/… do UBND huyện Hàm Thuận Nam cấp ngày 29/8/2003. Cập nhật biến động các ngày 06/8/2019, thửa đất số 40, 41, 55, 60, Tờ bản đồ số 06, 05; diện tích 4.320 m2; mục đích sử dụng đất: (1 lúa: 3.830 m2 và đất màu: 190,0 m2, có thời hạn sử dụng đến tháng 3/2069), đất thổ cư: 300,0 m2; tọa lạc: Xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

Chi tiết Thông báo số 2806/TB-NHKL ngày 17/08/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank