• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 2776/TB-NHKL ngày 15/08/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

- Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành AP385576, số vào sổ cấp GCN: H01353 do UBND huyện Đức Huệ cấp ngày 30/7/2009 với các đặc điểm cụ thể: Thửa đất số: 3508, tờ bản đồ số: 8, diện tích 338m2, mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn, thời hạn sử dụng: lâu dài; địa chỉ: Ấp Tân Hòa, xã Bình Hòa Bắc, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. 

- Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành AP385575, số vào sổ cấp GCN: H01354 do UBND huyện Đức Huệ cấp ngày 30/7/2009 với các đặc điểm cụ thể: Thửa đất số: 3509, tờ bản đồ số: 8, diện tích 307m2, mục đích sử dụng: Đất trồng cây hàng năm khác, thời hạn sử dụng: tháng 10/2063; địa chỉ: Ấp Tân Hòa, xã Bình Hòa Bắc, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

- Tài sản gắn liền với đất (chưa được công nhận quyền sở hữu): theo hiện trạng thực tế gồm 01 công trình xây dựng là nhà 01 trệt, kết cấu tường gạch, nền gạch, mái tôn (xây dựng trên Thửa đất số 3508, tờ bản đồ số 8, đất ở tại nông thôn). Phía sau có 01 ao nuôi cá, sâu khoảng 02 mét nằm trên Thửa đất số 3509, tờ bản đồ số 8.

Chi tiết Thông báo số 2776/TB-NHKL ngày 15/08/2023: tại đây

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank