• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 2774/TB-NHKL ngày 15/08/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

- Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CV076839, số vào sổ cấp GCN: CS06966 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 23/3/2020 với các đặc điểm cụ thể: Thửa đất số: 660, tờ bản đồ số: 6, diện tích 1181m2, mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn, thời hạn sử dụng: lâu dài; địa chỉ: Ấp Hòa Tây, xã Bình Hòa Bắc, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

- Tài sản gắn liền với đất (chưa được công nhận quyền sở hữu): theo hiện trạng thực tế gồm 01 công trình xây dựng là nhà 01 trệt, kết cấu tường gạch, nền gạch, mái tôn và 02 công trình xây dựng tạm, lợp tôn. Phía sau có 02 ngôi mộ, phần diện tích mộ Ngân hàng không phát mãi người mua tự liên hệ chính quyền địa phương trừ diện tích mộ khi làm thủ tục sang tên chuyển nhượng.

- Cây trồng trên đất: 03 cây mai lớn, 15 cây mai nhỏ, 01 cây sake, 01 cây mít, 06 cây xoài nhỏ, 01 cây khế nhỏ, 03 cây đu đủ, 06 cây dừa.

Chi tiết Thông báo số 2774/TB-NHKL ngày 15/08/2023: tại đây

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank