• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 272/TB-NHKL ngày 13/02/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyển sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BT081086 do Uỷ ban nhân dân thị xã Tân Châu cấp ngày 20/06/2014; số vào sổ: CH11200114; thửa đất số 41, tờ bản đồ số 19; tổng diện tích 291,1 m²; Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị; tọa lạc: Khóm Long Thạnh 1, Phường Long Sơn, Thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang; tài sản đứng tên ông Võ Thành Văn. Tài sản gắn liền với đất: Nhà ở cấp 3C, Diện tích xây dựng: 102 m², Diện tích sàn: 155,4 m², Kết cấu: khung BTCT, Sàn gỗ + BTCT, Vách gạch, mái tole, Số tầng: 02 tầng, Năm hoàn thành xây dựng: 2014.

Chi tiết Thông báo số 272/TB-NHKL ngày 13/02/2023: tại đây.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank