• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 2718/TB-NHKL ngày 03/10/2022

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB 111453 do UBND huyện Mỹ Tú cấp ngày 18/06/2010: thửa đất số 29; Tờ bản đồ số 26; diện tích 844,5m2; mục đích sử dụng đất Đất ở + Đất trồng cây lâu năm; thời hạn sử dụng đất: Lâu dài + ngày 15/10/2043; tọa lạc ấp Cầu Đồn, thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng.

Tài sản gắn liền với đất: Loại tài sản: nhà ở cấp 4; diện tích: 120,34m2; thời hạn sử dụng đến 14/3/2030, tọa lạc: ấp Cầu Đồn, thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng.

Chi tiết Thông báo số 2718/TB-NHKL ngày 03/10/2022: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank