• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 2683/TB-NHKL ngày 29/09/2022

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất tại Thửa đất số: 171; tờ bản đồ: 24; Địa chỉ xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh; Diện tích 480 m2; Hình thức sử dụng riêng; Mục đích sử dụng đất thổ+vườn; Thời hạn sử dụng: 08/2048; Nguồn gốc sử dụng: nhận QSDĐ do chuyển  QSDĐ theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK 532168, số vào sổ cấp GCN: H05522 do UBND Huyện Cần Giờ cấp 09/10/2007.

Tài sản gắn liền với đất: có cây dừa nước trên đất (Ngân hàng không tiến hành định giá).

Chi tiết Thông báo số 2683/TB-NHKL ngày 29/09/2022: tại đây.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank