• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 2628/TB-NHKL ngày 26/09/2022

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 73a, tờ bản đồ số 25, diện tích 300,00 m2, đất ở theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 5301070507, hồ sơ gốc số 863 do UBND tỉnh Kiên Giang cấp ngày ngày 29/6/2001, địa chỉ tịa số 20 đường Nguyễn Thiện Thuật, KP1, phường Rạch Sỏi, Tx.Rạch Giá, Kiên Giang (Nay là thành phố Rạch Giá);

Nhà ở: tổng diện tích sử dụng 40,74 m2; kết cấu: Nhà tạm; Số tầng: Trệt, tại địa chỉ số 20 đường Nguyễn Thiện Thuật, KP1, phường Rạch Sỏi, Tx.Rạch Giá, Kiên Giang (Nay là thành phố Rạch Giá)

Chi tiết Thông báo số 2628/TB-NHKL ngày 26/09/2022: tại đây.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank