• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 2619/TB-NHKL ngày 31/07/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

+ Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AL 490906, số vào sổ cấp giấy chứng quyền sử dụng đất: H 04718, do Uỷ ban nhân dân huyện Tân Thành (nay là thị xã Phú Mỹ), tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 26/02/2008, với các đặc điểm cụ thể: số thửa: 345; Tờ bản đồ: 19; Địa chỉ: thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành (nay là phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ), tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Diện tích: 305 m2 (bằng chữ: Ba trăm lẻ năm mét vuông); Mục đích sử dụng: Đất trồng cây lâu năm; Thời hạn sử dụng: Đến năm 2048; Nguồn gốc sử dụng: Nhận QSDĐ do chuyển nhượng QSDĐ.

+ Tài sản gắn liền với đất: một công trình xây dựng (chưa được công nhận), kết cấu tường gạch, sàn bê tông cốt thép, mái ngói. Chi tiết Thông báo số 2619/TB-NHKL ngày 31/07/2023: tại đây.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank