• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 25/TB-NHKL ngày 04/01/2024

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất số: AC 298726; số vào sổ cấp GCN: H 03756 doUBND huyện Hàm Tân cấp ngày 17/06/2005, cập nhập thay đổi chủ sở hữu ngày 19/07/2019; thửa đất số 20, TBĐ số 17, tại Thôn 4,xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Diện tích: 5271 m2 (đất trồng cây lâu năm); tọa lạc: Thôn 4, xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận; Chủ sở hữu:  ông Trần Thanh Bình và bà Phan Thị Bé. 

+ Cây trồng trên đất: Cây mì (sắn), trồng được khoảng 03 tháng, diện tích khoảng 3.000 m2.

Chi tiết Thông báo số 25/TB-NHKL ngày 04/01/2024: tại đây

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank