• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 2557/TB-NHKL ngày 19/09/2022

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tọa lạc tại 55/5F ấp Trung Lân, xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh; diện tích 114,5m2; thửa đất số 615; tờ bản đồ số: 35; Mục đích sử dụng: đất ở tại đô thị; Thời hạn sử dụng: lâu dài; Nguồn gốc sử dụng: nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất theo Giấy chứng Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu  nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số vào sổ cấp GCN: CH00772; Số phát hành GCN: BN 582309 do UBND Huyện Hóc Môn cấp ngày 24/06/2013.

Nhà ở: Diện tích xây dựng: 72,2m2; Kết cấu: tường gạch, mái tole; Cấp 4; Số tầng: 1. Tọa lạc tại 55/5F ấp Trung Lân, xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chi tiết Thông báo số 2557/TB-NHKL ngày 19/09/2022: tại đây.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank