• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 2460/TB-NHKL ngày 17/07/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận QSDĐ số BP 135336, do UBND Thành phố Long Xuyên, cấp ngày 17/07/2013, số vào sổ CH 04291, diện tích 78,3 m2, số thửa 16, tờ bản đồ số 41, mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị, thời hạn sử dụng: Lâu dài. Tọa lạc tại: phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Đứng tên ông Nguyễn Văn Long và bà Huỳnh Thị Kim Loan.

Tài sản gắn liền với đất: trên đất có 1 chuồng gà tạm, không có giá trị, xung quanh có hàng rào B40 (Ngân hàng không định giá).

Chi tiết Thông báo số 2460/TB-NHKL ngày 17/07/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank