• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 2416/TB-NHKL ngày 11/07/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số: AP746781, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: H 01156, thửa đất số: 204, tờ bản đồ số: 92, diện tích 4.545 m2 (đất trồng cây hàng năm khác-thời hạn sử dụng đến 12/2025) tọa lạc tại thôn An Phú, Xã Hàm Chính, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận, do UBND Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận cấp ngày 13/7/2009, cập nhật biến động ngày 17/7/2019 và Tài sản gắn liền với đất.

Chi tiết Thông báo số 2416/TB-NHKL ngày 11/07/2023: tại đây.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank