• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 2414/TB-NHKL ngày 11/07/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số: AD 514745, số vào sổ cấp GCN: H 00553, thửa đất số: 62b, tờ bản đồ số: 05, diện tích 4.140,0 m2 (cây lâu năm), tọa lạc tại thôn Dân Hòa, Xã Hàm Thạnh, Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận do UBND Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận cấp ngày 26/12/2005.

Tài sản gắn liền với đất: Có một căn nhà cấp 4 không có người ở và trụ trồng cây thanh long (không được chăm sóc-bỏ hoang)

Chi tiết Thông báo số 2414/TB-NHKL ngày 11/07/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank