• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 2410/TB-NHKL ngày 11/07/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất tọa lạc tại Thôn Phú Thái, Xã Hàm Trí, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận, thửa đất số 61, tờ bản đồ số 104, diện tích 561,0 m2 (trong đó: Đất ở tại nông thôn: 400,0 m2 và trồng cây hàng năm khác: 161,0 m2 có thời hạn sử dụng đất đến tháng 06/2067) theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CH 585015, Số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: CH 01890 do UBND Huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cấp ngày 04/8/2017, cập nhật biến động ngày 29/01/2018 và Tài sản gắn liền với đất.

Chi tiết Thông báo số 2410/TB-NHKL ngày 11/07/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank