• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 2408/TB-NHKL ngày 11/07/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CE561020, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: CH04660, thửa đất số: 825, tờ bản đồ số: 65, diện tích 426.7 m2 (trong đó 300 m2 đất ở nông thôn, 126.7 m2 đất trồng cây hàng năm khác có thời hạn sử dụng đất đến 12/2066) tọa lạc tại thôn 5, Xã Hàm Đức, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận, do UBND Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận cấp ngày 13/2/2017, và Tài sản gắn liền với đất.

Chi tiết Thông báo số 2408/TB-NHKL ngày 11/07/2023: tại đây

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank