• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 2363/TB-NHKL ngày 22/08/2022

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

- Quyền sử dụng đất trồng cây lâu năm, diện tích 3.940,6 m2 tọa lạc tại ấp Rạch Hàm, xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc (nay là Tp. Phú Quốc), tỉnh Kiên Giang; thuộc thửa đất số 334; tờ bản đồ số 39 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH698012, số vào sổ cấp GCN: CS37251 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang cấp ngày 24/3/2017 đứng tên ông Võ Thanh Nguồn.

- Quyền sử dụng đất trồng cây lâu năm, diện tích 1.976,4 m2 (trong đó diện tích nằm trong hành lang lộ giới là 49,9 m2) tọa lạc tại ấp Rạch Hàm, xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc (nay là Tp. Phú Quốc), tỉnh Kiên Giang; thuộc thửa đất số 98; tờ bản đồ số 39 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BV540903, số vào sổ cấp GCN: CH01467 do UBND huyện Phú Quốc cấp ngày 10/8/2015 đứng tên ông Võ Thanh Nguồn.

Tài sản trên đất: 01 chồi gỗ mái lợp tole, 01 nhà kho mái tole (Ngân hàng TMCP Kiên Long không định giá các tài sản trên đất này).

- Quyền sử dụng đất trồng cây lâu năm, diện tích 3.023,6 m2 (trong đó diện tích nằm trong hành lang biển: 2.752,5 m2, diện tích nằm trong hành lang lộ giới là 63,3 m2) tọa lạc tại ấp Rạch Hàm, xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc (nay là Tp. Phú Quốc), tỉnh Kiên Giang; thuộc thửa đất số 99; tờ bản đồ số 39 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BV540904, số vào sổ cấp GCN: CH01466 do UBND huyện Phú Quốc cấp ngày 10/8/2015 đứng tên ông Võ Thanh Nguồn.

Tài sản trên đất: 01 nhà tạm cấp 4, 03 chồi gỗ, 03 cái tum gỗ (Ngân hàng TMCP Kiên Long không định giá các tài sản trên đất này).

Chi tiết Thông báo số 2363/TB-NHKL ngày 22/08/2022: tại đây.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank