• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 235/TB-NHKL ngày 11/02/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA CAMRY, biển kiểm soát: 83A-117.55, số khung: MR2BN3HK904010996, số máy: 6ARP556446, màu sơn: đỏ, năm sản xuất: 2021, nước sản xuất: Thailand theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 83 001561do Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Sóc Trăng đăng ký lần đầu ngày 27/5/2021.

Chi tiết Thông báo số 235/TB-NHKL ngày 11/02/2023: tại đây.

 


Đăng ký nhận tin
KienlongBank