• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 2358/TB-NHKL ngày 22/08/2022

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Xe ô tô mang biển số 72A-517.98, nhãn hiệu HYUNDAI, số loại SANTAFE, số máy: G4KMMA851727, số khung: RLUSW81KDMN022701, màu sơn: trắng, số chỗ ngồi: 07 chỗ theo Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số: 72 006977 do Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp ngày 11/06/2021 cho ông Hoàng Văn Phú.

Chi tiết Thông báo số 2358/TB-NHKL ngày 22/08/2022: tại đây.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank