• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 2339/TB-NHKL ngày 03/07/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận QSDĐ số BP 135336, do UBND Thành phố Long Xuyên, cấp ngày 17/07/2013, số vào sổ CH 04291, diện tích 78,3 m2, số thửa 16, tờ bản đồ số 41, mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị, thời hạn sử dụng: Lâu dài. Tọa lạc tại: phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Đứng tên ông Nguyễn Văn Long và bà Huỳnh Thị Kim Loan. 

Tài sản gắn liền với đất: nhà cấp 4 bằng gỗ, vách gỗ, mái tole, bên phải căn nhà có mái che bếp bằng tole, trên căn nhà có gác gỗ và một căn phòng bị khóa trái, không ghi nhận được hiện trạng.

Chi tiết Thông báo số 2339/TB-NHKL ngày 03/07/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank