• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 2333/TB-NHKL ngày 17/08/2022

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH 495223, số vào sổ cấp GCN: CS03402 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Nam cấp ngày 03/11/2017; thửa đất số: 803 (cũ 781), tờ bản đồ: 16, diện tích: 109,3 m2. Tọa lạc tại: Thôn Thanh Tam Tây, xã Cẩm Thanh, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam; Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn.

Tài sản gắn liền với đất: Nhà ở riêng lẻ là nhà cấp 3, 02 tầng, chưa được công nhận quyền sở hữu, không có giấy phép xây dựng; tường xây gạch, nền gạch men, sàn đúc, mái đúc, diện tích xây dựng khoảng: 95 m2, diện tích sử dụng khoảng: 145 m2. Thuộc sở hữu của ông Trần Xuân Quý

Chi tiết Thông báo số 2333/TB-NHKL ngày 17/08/2022: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank