• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 2254/TB-NHKL ngày 27/06/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH981322 (số vào sổ cấp GCN: CH00538) do UBND huyện Phú Tân cấp ngày 31/7/2017 đứng tên ông Võ Văn Sung và bà Lê Thị Chi; thửa đất số 41; tờ bản đồ số 18; diện tích 110,2 m2; mục đích sử dụng đất: đất ở tại đô thị; Thời hạn sử dụng đất: lâu dài; tọa lạc tại khóm 7, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau.

Tài sản gắn liền với đất: Nhà trệt cấp 4, diện tích 100 m2, Khung cột BTCT, tường xây gạch, mái lợp tole, nền lát gạch ceramic, nền phía sau bị nghiêng (chưa được cấp quyền sở hữu)

Chi tiết Thông báo số 2254/TB-NHKL ngày 27/06/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank