• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 2252/TB-NHKL ngày 27/06/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX 944461, số vào sổ cấp GCN: CH 01539 do UBND TP Sóc Trăng cấp ngày 17/12/2014, cập nhật thay đổi thông tin chủ sử dụng ngày 10/8/2020; thửa đất số 207; tờ bản đồ số 38; diện tích 30,9 m²; hình thức sử dụng: riêng: 30,9m2, chung: không; mục đích sử dụng đất: đất ở tại đô thị; thời hạn sử dụng đất: lâu dài; nguồn gốc sử dụng đất: nhận thừa kế được Nhà nước công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất; tọa lạc Khóm 4, Phường 8, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Tài sản gắn liền với đất: Căn nhà cấp 4.

Chi tiết Thông báo số 2252/TB-NHKL ngày 27/06/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank