• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 2250/TB-NHKL ngày 27/06/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AG 437723, số vào sổ cấp GCN H00500 do UBND huyện Thị xã Bạc Liêu (nay là TP.Bạc Liêu) cấp ngày 18/12/2006 với các đặc điểm cụ thể: Thửa đất số 37 Tờ bản đồ số 17, diện tích 78.4 m2, mục đích sử dụng đất: đất ở tại đô thị, thời hạn sử dụng đất lâu dài, địa chỉ: khóm Cầu Sập, phường 8, TP.Bạc Liêu.

Tài sản gắn liền với đất:

+ Nhà cấp 4, tường gạch mái tole, đòn tay kẽm, nền gạch bông.

+ Mặt trước giáp lộ bê tông liên ấp.

+ Mặt sau giáp nhà hộ dân khác.

+ Bên trái giáp hẻm nhà hộ dân khác.

+ Bên phải giáp nhà bà Đoàn Thị Thanh Hoa.

+ Trên đất không có cây trồng.

Chi tiết Thông báo số 2250/TB-NHKL ngày 27/06/2023: tại đây.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank