• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 2248/TB-NHKL ngày 27/06/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Y 535718, số vào sổ cấp GCN 03325 QSDĐ/3964/2004 do UBND huyện Vĩnh Lợi cấp ngày 13/07/2004 với các đặc điểm cụ thể: Thửa đất số 2552, 2555, 2557, 3179 Tờ bản đồ số 07, diện tích 13.765 m2, mục đích sử dụng đất: Lúa + tôm, thời hạn sử dụng đất đến 10/2018, địa chỉ: xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu.

Tài sản gắn liền với đất:

+ 01 can chòi dùng để canh tôm, lợp bằng tole kẽm (đã cũ, không có giá trị);

+ Cây trồng gồm: 01 cây bàng, 01 cây me trên 05 năm tuổi.

+ 03 ao nuôi trồng thủy sản gồm: 01 ao độc lập, 02 ao thông nhau. Do không mời cơ quan chuyên môn nên không xác định được con giống dưới ao.

Các tài sản gắn liền với đất nêu trên Ngân hàng không định giá.

Chi tiết Thông báo số 2248/TB-NHKL ngày 27/06/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank