• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 2244/TB-NHKL ngày 27/06/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 540, tờ bản đồ số 49, diện tích 85 m2, hình thức sử dụng riêng, mục đích sử dụng đất ở tại đô thị, thời hạn sử dụng đất lâu dài, tại địa chỉ 12/1/6 đường số 10, phường 9, quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BQ 012338, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận số CH 03901 do Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp cấp ngày 16/08/2013, cập nhật biến động chủ sở hữu ngày 11/6/2019.

Tài sản gắn liền với đất: nhà ở, diện tích xây dựng 49 m2, diện tích sàn 154.5 m2, cấp 3, kết cấu tường gạch, sàn BTCT, mái BTCT, địa chỉ 12/1/6 đường số 10, phường 9, quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BQ 012338, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận số CH 03901 do Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp cấp ngày 16/08/2013, cập nhật biến động chủ sở hữu ngày 11/6/2019.

Chi tiết Thông báo số 2244/TB-NHKL ngày 27/06/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank