• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 2223/TB-NHKL ngày 26/06/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

- Quyền sử dụng đất tọa lạc tại ấp Thạnh Bền, xã Thạnh Phước, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang; diện tích 808,8m2 (đất trồng cây lâu năm 713,8m2, đất ở tại nông thôn 95m2); thửa đất số 791; tờ bản đồ số 17; theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BĐ 406955, số vào sổ: CH00105 do UBND huyện Giồng Riềng cấp ngày 23/06/2011, tài sản đứng tên ông Trần Văn Hóa và bà Nguyễn Thị Thiệt.

- Quyền sử dụng đất tọa lạc tại ấp Thạnh Bền, xã Thạnh Phước, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang; diện tích 5.974m2 (đất trồng cây lâu năm); thửa đất số 187; tờ bản đồ số 17; theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BĐ 406956, số vào sổ: CH00106 do UBND huyện Giồng Riềng cấp ngày 23/06/2011, tài sản đứng tên ông Trần Văn Hóa và bà Nguyễn Thị Thiệt.

- Quyền sử dụng đất tọa lạc tại ấp Thạnh Bền, xã Thạnh Phước, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang; diện tích 6.248m2 (đất chuyên trồng lúa nước); thửa đất số 139; tờ bản đồ số 16; theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CA 980901, số vào sổ: CH00479 do UBND huyện Giồng Riềng cấp ngày 25/12/2015, tài sản đứng tên ông Trần Văn Hóa và bà Nguyễn Thị Thiệt.

- Quyền sử dụng đất tọa lạc tại ấp Thạnh Bền, xã Thạnh Phước, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang; diện tích 2.752m2 (đất trồng lúa); thửa đất số 94; tờ bản đồ số 16; theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CM 638970, số vào sổ: CS 93507 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang cấp ngày 06/07/2018, tài sản đứng tên ông Trần Văn Hóa và bà Nguyễn Thị Thiệt.

- Quyền sử dụng đất tọa lạc tại ấp Thạnh Bền, xã Thạnh Phước, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang; diện tích 15.600m2 (đất trồng lúa); thửa đất số 306; tờ bản đồ số 17; theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BĐ 406954, số vào sổ: CH00104 do UBND huyện Giồng Riềng cấp ngày 23/06/2011, tài sản đứng tên ông Trần Văn Hóa và bà Nguyễn Thị Thiệt.

- Quyền sử dụng đất tọa lạc tại ấp Thạnh Phong, xã Thạnh Phước, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang; diện tích 6.610m2 (đất trồng lúa); thửa đất số 30910.10.245; tờ bản đồ số 10; theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AĐ 751334, số vào sổ: H01564 do UBND huyện Giồng Riềng cấp ngày 12/04/2006, tài sản đứng tên ông Trần Văn Hóa và bà Nguyễn Thị Thiệt.

- Quyền sử dụng đất tọa lạc tại ấp Thạnh Bền, xã Thạnh Phước, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang; diện tích 11.280m2 (đất trồng lúa); thửa đất số 30910.16.95; tờ bản đồ số 16; theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 225093, số vào sổ: H01450 do UBND huyện Giồng Riềng cấp ngày 07/09/2005, tài sản đứng tên ông Trần Văn Hóa và bà Nguyễn Thị Thiệt.

- Tài sản gắn liền với thửa đất 791 tờ bản đồ số 17:

+ 01 căn nhà vách, cột gỗ tạp, mái tol;

+ 01 khu mộ gồm có 04 ngôi mộ (Ngân hàng không định giá, người mua trúng đấu giá tự liên hệ chính quyền địa phương để trừ phần diện tích này khi thực hiện thủ tục sang tên, chuyển nhượng).

+ Cây tạp không có giá trị (Ngân hàng không định giá)

Chi tiết Thông báo số 2223/TB-NHKL ngày 26/06/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank