• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 2221/TB-NHKL ngày 26/06/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

- Quyền sử dụng đất tọa lạc tại ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Lộc (ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Hưng cũ), huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang; diện tích 19.500m2 (Đất trồng lúa), thời hạn sử dụng: 04/2015; thửa đất số 334; tờ bản đồ số 15; theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số C817169, số vào sổ: A059568 do UBND huyện Giồng Riềng cấp ngày 15/10/1995, tài sản đứng tên bà Trần Thị Nhiểu.

- Hiện trạng tài sản: Đất trống, đang ngập nước.

Chi tiết Thông báo số 2221/TB-NHKL ngày 26/06/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank