• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 2217/TB-NHKL ngày 26/06/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

- Quyền sử dụng đất tọa lạc tại ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Lộc, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang; diện tích 19.500m2 (Rt/tràm); thửa đất số 332; tờ bản đồ số 15; theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số C 277300, số vào sổ: A059898 do UBND huyện Giồng Riềng cấp ngày 25/05/1996, tài sản đứng tên bà Trần Thị Sương.

- Hiện trạng tài sản: đất trống, hiện đang ngập nước.

Chi tiết Thông báo số 2217/TB-NHKL ngày 26/06/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank