• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 2209/TB-NHKL ngày 23/06/2023

1 Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

- Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số phát hành BQ 448391, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH03280 do Ủy ban nhân dân quận 8 cấp ngày 13/12/2013 cụ thể như sau: thửa đất số 20; Tờ bản đồ số 73; diện tích 40.1 m2; mục đích sử dụng đất: đất ở tại đô thị; Thời hạn sử dụng đất lâu dài; tọa lạc tại 127/19 Mễ Cốc, phường 15, quận 8, TP.Hồ Chí Minh.

Tài sản gắn liền với đất: Loại tài sản: nhà ở; diện tích xây dựng: 29.8 m2; diện tích sàn: 29.8 m2, kết cấu: vách gạch, mái tôn, cấp 3, số tầng 1, tọa lạc tại 127/19 Mễ Cốc, phường 15, quận 8, TP.Hồ Chí Minh.

Chi tiết Thông báo số 2209/TB-NHKL ngày 23/06/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank