• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 2187/TB-NHKL ngày 22/06/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Tài sản 1: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BB090551, số vào sổ cấp GCN: 00296 do UBND huyện Đức Hòa cấp ngày 18/5/2010 với các đặc điểm cụ thể: Thửa đất số: 1, tờ bản đồ số: 16, diện tích 285m2, mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn, thời hạn sử dụng: lâu dài; địa chỉ: Ấp Lộc An, xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Tài sản 2: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BB090550, số vào sổ cấp GCN: 00297 do UBND huyện Đức Hòa cấp ngày 18/5/2010 với các đặc điểm cụ thể: Thửa đất số: 623, tờ bản đồ số: 16, diện tích 534m2, mục đích sử dụng: Đất trồng cây hàng năm khác, thời hạn sử dụng: tháng 10/2033; địa chỉ: Ấp Lộc An, xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Tài sản gắn liền với đất (chưa được công nhận quyền sở hữu): theo hiện trạng thực tế gồm 01 công trình xây dựng là nhà 01 trệt, kết cấu tường gạch, nền gạch, mái tôn (nằm trên tài sản 1). Phía sau có 01 ngôi mộ gia đình (nằm trên tài sản 2).

Chi tiết Thông báo số 2187/TB-NHKL ngày 22/06/2023: tại đây.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank