• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 2185/TB-NHKL ngày 22/06/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BY496195, số vào sổ cấp GCN: CH03250 do UBND huyện Đức Hòa cấp ngày 17/8/2015 với các đặc điểm cụ thể: Thửa đất số: 200, tờ bản đồ số: 4, diện tích 691,1m2, mục đích sử dụng: Đất trồng cây hàng năm khác, thời hạn sử dụng: tháng 10/2063; địa chỉ: Ấp Lộc Thạnh, xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Tài sản gắn liền với đất (chưa được công nhận quyền sở hữu): theo hiện trạng thực tế gồm 01 công trình xây dựng là nhà 01 trệt, kết cấu tường gạch, nền gạch, mái tôn. 
Lưu ý: Một phần diện tích làm khuôn viên mộ gia đình.

Chi tiết Thông báo số 2185/TB-NHKL ngày 22/06/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank