• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 2183/TB-NHKL ngày 22/06/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BH380262, số vào sổ cấp GCN CH00773 do UBND huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương cấp ngày 30/01/2012 và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BH380263, số vào sổ cấp GCN CH00773 do UBND huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương cấp ngày 30/01/2012 với các đặc điểm cụ thể: Thửa đất số 215, Tờ bản đồ số 16, diện tích 2641m2, mục đích sử dụng đất: Đất ở 160m2, đất trồng cây lâu năm, địa chỉ: Ấp Tân Minh, xã Minh Thạnh, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

Tài sản gắn liền với đất (chưa được công nhận quyền sở hữu): theo hiện trạng thực tế gồm 01 công trình xây dựng là nhà tình thương cấp 4, kết cấu tường gạch, mái tôn, sàn lót gạch. Xung quanh có khoảng 190 cây cao su và phía sau có 02 ngôi mộ.

Chi tiết Thông báo số 2183/TB-NHKL ngày 22/06/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank