• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 2181/TB-NHKL ngày 22/06/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

- Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CQ828313, số vào sổ cấp GCN: CS04740 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cấp ngày 28/01/2019 với các đặc điểm cụ thể: Thửa đất số: 342, tờ bản đồ số: 10, diện tích 151,6m2, mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn, thời hạn sử dụng: lâu dài; địa chỉ: Ấp Bình Cang 1, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

Tài sản gắn liền với đất (chưa được công nhận quyền sở hữu): theo hiện trạng thực tế gồm 01 công trình xây dựng là nhà 01 tầng, kết cấu tường gạch, nền gạch, mái tôn; phía sau có công trình xây dựng tạm làm nhà bếp.

Chi tiết Thông báo số 2181/TB-NHKL ngày 22/06/2023: tại đây.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank