• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 2088/TB-NHKL ngày 23/07/2022

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

- Tài sản 1: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BG 228247, số vào sổ cấp GCN CH00595 do UBND huyện Ba Tri cấp ngày 10/06/2011 với các đặc điểm cụ thể như sau: Thửa đất số: 60, 61, 62, 70, 71; tờ bản đồ số 2; diện tích 9.419 m2; Mục đích sử dụng: đất chuyên trồng lúa nước; tọa lạc tại xã Tân Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre do ông Phan Công Phương đứng tên.

- Tài sản 2: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BC 085145, số vào sổ cấp GCN CH00191 do UBND huyện Ba Tri cấp ngày 07/10/2010 với các đặc điểm cụ thể như sau: Thửa đất số: 48; tờ bản đồ số 2; diện tích 4.464,3 m2; Mục đích sử dụng: đất chuyên trồng lúa nước; tọa lạc tại xã Tân Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre do ông Phan Công Phương đứng tên.

Tài sản gắn liền với đất là nhà tạm, kết cấu cột BT, vách lá, mái tôn, nền đất, diện tích xây dựng khoảng 40 m2 chưa được công nhận quyền sở hữu.

- Tài sản 3: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BS 827237, số vào sổ cấp GCN CH01320 do UBND huyện Ba Tri cấp ngày 07/02/2014 với các đặc điểm cụ thể như sau: Thửa đất số: 397; tờ bản đồ số 2; diện tích 1.600,6 m2; Mục đích sử dụng: đất chuyên trồng lúa nước; tọa lạc tại xã Tân Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre do ông Phan Công Phương đứng tên.

Chi tiết Thông báo số 2088/TB-NHKL ngày 23/07/2022: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank