• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 2086/TB-NHKL ngày 22/07/2022

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 2813, tờ bản đồ số 61, tọa lạc tại Khu phố Đông Tác, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, Bình Dương, diện tích 194,7 m2, trong đó đất ở là 73,4 m2, đất trồng cây lâu năm 121.3 m2, thời hạn sử dụng đất: đất ở lâu dài, đất trồng cây lâu năm tháng 08/2046 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH 963628, số vào sổ cấp giấy chứng nhận số CH 21909 do UBND thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương cấp ngày 07/9/2017.

Tài sản gắn liền với đất: nhà ở riêng lẻ, địa chỉ Khu phố Đông Tác, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, Bình Dương, diện tích xây dựng 55,3 m2, diện tích sàn 177,9 m2, hình thức sở hữu riêng.

Chi tiết Thông báo số 2086/TB-NHKL ngày 22/07/2022: tại đây.

 

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank