• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 1942/TB-NHKL ngày 06/06/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BY 181793, số cấp GCN: CS03703, thửa đất số 79, tờ bản đồ 17, diện tích 93.1 m², mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị, thời hạn sử dụng đất: Lâu dài. Tọa lạc tại: TT Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Do sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh An Giang cấp ngày 21/06/2016.

Tài sản gắn liền với đất:

+ Chòi bằng tole tạm bợ, trong chòi có 1 phòng kho chứa đồ cũ, phế liệu, không có giá trị, ngoài ra còn có một số cây trồng không có giá trị. Những tài sản này Ngân hàng không định giá

Chi tiết Thông báo số 1942/TB-NHKL ngày 06/06/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank