• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 1933/TB-NHKL ngày 06/06/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 08, tờ bản đồ số 07, diện tích 100.7 m2, mục đích sử dụng đất ở đô thị, thời hạn sử dụng đất lâu dài, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BQ 793292, số vào sổ CH 00615 do Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ cấp ngày 16/12/2013, tại địa chỉ 86 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Tân An, TP.Cần Thơ.

Tài sản gắn liền với đất:

Nhà ở diện tích xây dựng 77.34 m2, diện tích sàn 111.39 m2, số tầng 2, kết cấu bán kiên cố, mái ngói, chất lượng 60%.

Chi tiết Thông báo số 1933/TB-NHKL ngày 06/06/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank