• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 1887/TB-NHKL ngày 23/06/2022

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản cho Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CI 810425, số vào sổ cấp giấy chứng nhận số CS02170 do Sở Tài nguyên và Môi trường TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 21/12/2017 với các đặc điểm cụ thể như sau: thửa đất số 14; tờ bản đồ số 47; diện tích 66,8 m2; mục đích sử dụng: đất ở tại đô thị; thời hạn sử dụng đất: lâu dài; tọa lạc tại số 71 Nguyễn Bá Tòng, phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh.

Tài sản gắn liền với đất với các đặc điểm cụ thể như sau: loại tài sản: nhà ở riêng lẻ; diện tích sàn: 260 m2; diện tích xây dựng: 62 m2; hình thức sở hữu: sở hữu riêng; cấp: III; tọa lạc tại số 71 Nguyễn Bá Tòng, phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh.

Chi tiết Thông báo số 1887/TB-NHKL ngày 23/06/2022: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank