• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 1877/TB-NHKL ngày 31/05/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận QSDĐ số X 358255, số vào sổ cấp GCN: 04078 QSĐ/mB, do UBND huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, cấp ngày 02/07/2003, diện tích 10,565.8 m², đất ở: 600 m², đất trồng cây lâu năm: 9.965,8 m², thửa đất số: 192, tờ bản đồ số 41. Tọa lạc tại: ấp An Thạnh, xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Đứng tên ông Huỳnh Chí Công

Tài sản gắn liền với đất:

- Nhà ở: vách gỗ, khung cột gỗ, mái ngói;

- Cây trồng: 300 cây xoài;

- 04 ngôi mộ: phần diện tích ngày Ngân hàng không phát mãi, người mua trúng đấu giá tự liên hệ cơ quan chức năng để trừ phần diện tích này khi thực hiện thủ tục sang tên, chuyển nhượng.

Chi tiết Thông báo số 1877/TB-NHKL ngày 31/05/2023: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank