• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 1850/TB-NHKL ngày 22/06/2022

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản cho Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CK228799 do Sở TN & MT Tp Đà Nẵng cấp ngày 06/10/2017, số vào sổ cấp GCN số: CTs 140246; thửa đất số 480, tờ bản đồ số 27, diện tích 71,4m2, đất ở đô thị, toạ lạc tại : K93-H6/9 Hải Phòng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng; Nhà ở trên đất: diện tích xây dựng: 50,2 m2; diện tích sử dụng 105,7 m2; hạng nhà cấp III thuộc sở hữu của bà Nguyễn Tố Dung.

Chi tiết Thông báo số 1850/TB-NHKL ngày 22/06/2022: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank