• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 1808/TB-NHKL ngày 29/05/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CB652135, số vào sổ cấp GCN: CH02751 do UBND huyện Châu Thành cấp ngày 28/10/2015; thửa đất số 880; tờ bản đồ số 04; diện tích 18.757,5m2; hình thức sử dụng: riêng: 18.757,5m2, chung: không; mục đích sử dụng đất: đất chuyên trồng lúa nước; thời hạn sử dụng đất: 15/10/2063; nguồn gốc sử dụng đất: nhận tặng cho đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất; tọa lạc Ấp Đắc Lực, xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

Tài sản gắn liền với đất: đất đang trồng lúa, không có công trình hay vật kiến trúc gì khác.

Chi tiết Thông báo số 1808/TB-NHKL ngày 29/05/2023: tại đây.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank