• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 1800/TB-NHKL ngày 16/6/2022

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB 709416, số vào sổ cấp GCN CH00112 do UBND huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cấp ngày 22/4/2010 với các đặc điểm cụ thể như sau: Tờ bản đồ số 5; thửa đất số 34; diện tích 20000 m2; Mục đích sử dụng đất: Đất trồng cây hàng năm khác; tọa lạc tại Trũng Lợi, Thôn Hồng Lâm, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận do ông Lục Tấn Thuận đứng tên. 

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BD 130571, số vào sổ cấp GCN CH00333 do UBND huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cấp ngày 23/11/2010 với các đặc điểm cụ thể như sau: Tờ bản đồ số 23; thửa đất số 09; diện tích 15352 m2; Mục đích sử dụng đất: Đất trồng cây hàng năm khác; tọa lạc tại Khu Đường Thịt, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận do Hộ ông Lê Văn Sơn và bà Nguyễn Thị Kim Thạch đứng tên.

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 671294, số vào sổ cấp GCN H00034 do UBND huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cấp ngày 20/10/2005 với các đặc điểm cụ thể như sau: Tờ bản đồ số 09; thửa đất số 24; diện tích 9240 m2; Mục đích sử dụng đất: Đất trồng cây hàng năm khác; tọa lạc tại Thôn 4, xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận do Hộ ông Huỳnh Xuân Quý, bà Nguyễn Thị Ái Vân đứng tên.

Chi tiết Thông báo số 1800/TB-NHKL ngày 16/06/2022: tại đây.

 

Đăng ký nhận tin
KienlongBank