• English

Đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá số 17/TB-NHKL ngày 5/1/2023

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số C121812 (số vào sổ cấp GCNQSDĐ: 16992QSDĐ) do UBND huyện Đầm Dơi cấp ngày 09/9/1994 đứng tên ông Lăm Văn Lam; thửa đất số 0056, tờ bản đồ số 11; diện tích 30.000 m2; mục đích sử dụng đất: đất thổ cư (300 m2), đất nuôi tôm (29.700 m2); thời hạn sử dụng đất: đất thổ cư (lâu dài); đất nuôi tôm: 20 năm (cập nhật ngày 08/3/2019 thời hạn sử dụng đến ngày 19/3/2064) tọa lạc tại ấp Minh Hùng, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

Chi tiết Thông báo số 17/TB-NHKL ngày 05/01/2023: tại đây.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank